{"status":"ok","content":"

Wynajem z OC sprawcy<\/h2>\r\n

Kolizja mo\u017ce sparali\u017cowa\u0107 prac\u0119 Twojej firmy na wiele dni. Jest to szczególnie dotkliwe w przypadku samochodów dostawczych. Na szcz\u0119\u015bcie jest na to rozwi\u0105zanie. Je\u015bli mia\u0142e\u015b kolizj\u0119 nie ze swojej winy, masz mo\u017cliwo\u015b\u0107 wynajmu komfortowego auta zast\u0119pczego z OC sprawcy.<\/p>\r\n

Formalno\u015bci nie jest du\u017co - w wi\u0119kszo\u015bci przypadków potrzebujesz jedynie:<\/strong><\/p>\r\n

- nazw\u0119 zak\u0142adu ubepiecze\u0144 sprawcy i numer szkody,
- skan o\u015bwiadczenia o kolizji,
- skan dowodu rejestracyjnego Twojego pojazdu uszkodzonego.<\/p>\r\n

Po wi\u0119cej informacji zapraszamy do kontaktu!<\/p>"}